Tack för Traumadagen 2015!

Traumadagen kommer åter den 14 september 2015! 

Presentationer från den 9 september kommer att uppdateras fortlöpande här på hemsidan, se denna länk: http://www.traumadagen.se/presentationer-2015

Traumadagen är ett forum och en mötesplats för dig som arbetar med psykotrauma. Det inträffar ständigt katastrofer och kriser runt om i världen som dödskjutningar, världsekonomins inverkan, naturkatastrofer, övergrepp, krig, förföljelse, tortyr, flyktingproblematik, kidnappning, extraordinära händelser, terrorism, våld i nära och vardagliga situationer. Huvuddelen av en befolkning (60-80%) kommer att exponeras för potentiellt traumatiska händelser under sin livstid. Ordet trauma har sitt ursprung i grekiskan och med begreppet psykiskt trauma berättas att psyket har skadats.

En krisprocess är ett plågsamt tillstånd utöver individens normala reaktion på onormala omständigheter. En del av de människor som upplevt en traumatisk händelse får också fortsatta problem i form av psykisk ohälsa. Vad gör kommuner, landsting och samhället i övrigt för att minimera den psykologiska stress som uppkommer i samband med ett trauma och krissituation? Går det att preventivt undvika negativt utfall efter stressfulla livshändelser och vilken roll spelar media i en krissituation?

Här finns det senaste rönen inom kliniska, terapeutiska, teoretiska området och vi presenterar ett starkt startfält med aktuella föreläsare med erfarenheter och kunskap från gemensamma arbetsområden. Stor vikt läggs också vid hjälp åt hjälparna samt hjälp åt de drabbade. För den som drabbats av PTSD eller andra mer komplicerade efterverkningar räcker inte enbart släkt och vänners stöd utan man behöver professionell hjälp. Med denna konferens vill vi inspirera, utbilda och belysa goda exempel. Du väljer själv ditt eget program bland 4 parallella spår.

 

Svt kunskapskanalen filmade vår konferens 2011, för att se föreläsningar: Klicka på denna länk >>>>>>